transdent ambulancia

Zubní péče s přesahem

Naše vize

Naše klinika se nachází v krásném údolí řeky Berounky, v Dobřichovicích na Praze - západ. Její vizí je propojit špičkové, moderní zubní ošetření s celkovým zdravotní stavem pacienta a působit jak preventivně, tak terapeuticky při péči o zdraví člověka. Věříme že zuby, dásně a sliznice jsou propojeny s celým organismem a naopak. Projevy celkových onemocnění se odrážejí ve stavu tvrdých zubních tkání, dásní a sliznic dutiny ústní. Zohledňováním celkového stavu organismu můžeme zlepšit orální zdraví a naopak. Špatný stav zubů, dásní a sliznic, například parodontóza (viklavé zuby, zánet závěsného aparátu zubu) nebo nezaléčené periapikální nálezy na zubech (tzv. váčky), oslabují váš imunitní systém a mohou se spolupodílet, nebo dokonce i způsobovat nejrůznější celková onemocnění. Individuálním zhodnocením vašeho celkového zdravotního stavu, vyživením organismu pomocí makro i mikronutrientu, vitamínů, antioxidantů, správnou stravou, funkčními potravinami a pomocí léčivých bylin působíme preventivně a terapeuticky nejen na stav zubů, dásní a sliznic, ale i na úrovni celého organismu.

Chceme zároveň tvořit pracoviště, kde se nejen náš tým, ale i klienti budou cítít příjemně, přijímaně a viděně. K tomu nás všechny vede rodinná atmosféra v naší recepci, krásné přívětivé prostředí úplně nové kliniky a lidský přístup na všech frontách. Není to v českém zdravotnictví vždy standardem, že je člověk vnímán jako lidská bytost se vším všudy. Pojďme to společně změnit.

Naše pojetí stomatologie

VYBAVENÍ

Naše klinika zahrnuje 2 zubní ordinace, 1 ordinaci dentální hygieny a 1 terapeutovnu na konzultace různého druhu (naturopatie, do budoucna i homeopatie, fyzioterapie a další).

Zuby jsou malé - velká pomoc tedy je, si je zvětšit! Při ošetření používáme lupové brýle, které nám umožňují modelovat krásné zuby a také zubní MIKROSKOP, který nám pomůže při cestách do nitra zubu: umožnuje lokalizovat vstupy do kořenovych kanálků a pomůže nám do nich nahlédnout. Struktura každého zubu je tak individuální, jako naši klienti sami, a počty a zakřivení jednotlivých kanálků se i u stejných zubů dost liší. Endodoncie (ošetření kořenových kanálků) je rozhodně pro lékaře dobrodružství! Naštěstí nám pomáhá ENDOMOTOR (rozšiřování kořenových kanálků tak, aby je bylo možné co nejvíc vydezinfikovat vyplachovým roztokem) a APEXLOKÁTOR (ten měří délky kanálků).

Abychom dobře viděli, a zároveň se brzy neunavili, potřebujeme skvělé světlo: ordinace jsou vybaveny plnospektrálním LED světlem nad křeslem pacienta a všude na stropě.

Při vstupní prohlídce potřebujeme vidět vaše zuby jako celek (OPG rentgen), ale také individuálně - na křesle si děláme tzv. malé snímky, itraorály. Je skvělé, že už je nemusíme pracně vyvolávat jako dřív, ale zůstaly krásně ohebné, takže perfektně zobrazuji i zuby na nepřístupných místech. K tomu nám pomáhá VISTA -SCAN (skener paměťových folí).

MATERIÁLY A PRODUKTY

V transcenDENTu se snažíme používat co nejméně toxické a co nejvíce biokompatibilní materiály. Amalgám má u nás stopku! Obsahuje rtuť, která má schopnost se hromadit v mozku a ledvinách a může poškozovat organismus. V minulosti se používal tak často zejména pro to, že ještě nebyly vyvinuty vhodnější materiály.

Kde to lze, tam se snažíme používat a nabízet přírodní produkty jako jsou: bylinné pasty a ústní vody, čaje a hydroláty na hojení po chirurgickém výkonu v dutině ústní nebo po hloubkovém čištění kořenů zubů. V rámci konzultací používáme individuálně zhotovené čajové směsi a tinktury doplňky stravy a funkční potraviny.

Co je to celostní stomatologie?

Jedná se o aplikaci celostních principů do oblasti stomatologie. Zdraví zubů velmi souvisí s nutričním stavem organismu, kostním metabolismem. Zdraví měkkých pojivových tkání ovlivňuje hladina mikronutrientů jako jsou Zn, dále hladina vitaminů A a C. Naopak projevy celkových onemocnění nebo výživových nedostatků se často objevují na sliznicích dutiny ústní nebo na parodontu (nedostatek vitaminu C způsobí v extrémním případě vypadávání zubů, nedostatek vitaminu B12 zase vyhlazení povrchu jazyka a anemii). Pro zdraví zubů a kostí je důležitá hladina vitaminu D3 (aktivní forma) a K2 v krvi. Při léčbě těžkých forem parodontózy můžeme zlepšit nutriční stav pomocí vhodných vitaminů a minerálů, navrhnout protizánětlivou stravu a vhodně podpořit organismus pomocí bylin se zacílením na konkrétní oslabený orgán. Zubní kaz je velmi komplexní, ale již nyní se rýsuje jeho spojitost s orálním mikrobiomem. Naturoapatie se podrobně věnuje stavu trávicího traktu, většina chronických nemocí souvisí s jeho nesprávnou funkcí a takzvanou střevní propustností. Ta vzniká často v důsledku nesprávné stravy nebo požíváním potravin, na které má tělo alergii nebo intoleranci.

V praxi léčba vypadá tak, že před vstupním zubním vyšetřením vyplňujete anamnestický dotazník, který se týká vašeho celkového zdravotního stavu, popř. léků a doplňků, které užíváte. Zubní lékař zhodnotí při vstupním vyšetření stav vašich zubů (kazy, stávající výplně), dásní (zánět dásní, parodontóza) a sliznic (projevy alergií, povlak jazyka atd.) a úroveň dentální hygieny. Velmi často je třeba nejprve projít kolečkem dentální hygieny a základní sanací velkých kazů, nedokonalých endodotických ošetření atd. Pak může navrhnout, že by byla vhodná naturopatická konzultace. Ta se již neodehrává v zubní ordinaci, ale v terapeutovně, kterou přesně pro tyto účely na klinice máme. Smyslem je vyhradit si na konzultace čas mimo zubní ordinace, jejíž provoz je tak nákladný, že neumožňuje dělat nic jiného, než ošetřovat zuby. Pokud vás celostní přístup nezajímá, věnujeme se dále pouze zubům.

Naturopatie

CO JE NATUROPATIE

Naturopatie je systém péče o zdraví, který zdůrazňuje přirozenou schopnost těla uzdravovat se.

Tento celostní léčebný systém využívá léčivé byliny, doplňky stravy a funkční potraviny k podpoře celkového zdraví. Naturopatie se snaží identifikovat příčiny problému, odstranit překážky a nastavit podmínky k sebeuzdravení. Nekonkuruje klasické západní medicíně, která je nedocenitelná při léčbě traumat a akutních stavů organismu, vychází ze stejných základů, ale soustředuje se na chronické problémy. V diagnostice je podstatná podrobná anamnéza, ale někdy také laboratorní vyšetření nebo podrobné testování, které provádí specializované laboratoře v Evropě (testovaní toxického zatížení z vlasu, hormonální profily z kapky krve), nebo vyšetření DNA (náchylnost k určitým onemocněním s ohledem na individulání genotyp).

Velmi rozšířená je v Austrálii, Velké Británii, Kanadě či USA, kde ji provozují vyškolení legislativně ukotvení terapeuti. V některých zemích je dokonce postgraduální nadstavbou studia klasické medicíny. Základy naturopatie leží v tradiční herbalistice, což je nejstarší medicína lidstva (používání léčivých bylin). Její ukotvení v západní evidence-based medicíně umožňuje dávat věci do souvislostí.

JAK VYPADÁ NATUROPATICKÁ KONZULTACE

První konzultace trvá 60 - 90 min, následují kontroly 30 min dlouhé. Skládá se z podrobného pohovoru nad problémy klienta. Někdy je vhodné mít dopředu vyplněný anamnestický dotazník, lékařské zprávy z již absolvovaných vyšetření, popř. výsledky laboratorních vyšetření. Dle povahy problému se používají k terapii individuálně zhotovené bylinné směsi a tinktury, doplňky stravy jako vitamíny, minerály, antioxidanty, flavonoidy, funkční potraviny a vhodná úprava stravy jako taková.

CO ZNAMENÁ SLOVO NATUROPATIE

Jedná se o spojení anglických slov „nature" a „path", znamená to tedy přírodní cesta.

pattern
PRINCIPY NATUROPATIE

• Primum non nocere – V první řadě neublížit
• Vis medicatrix naturae – Léčit léčivou sílou přírody
• Tolle causam – Léčit příčinu
• Tolle totum – Léčit celého člověka
• Docere – Lékař jako učitel
• Prevence nemocí a podpora celkového zdraví